Doktora Denklik

 

Yurtdışından Alınan Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Açıklamalar;
Yurtdışında almış olduğu doktora unvanının Türkiye'de yapılan doktoraya eşdeğer sayılması için başvuran adayların dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

•Doktora diplomasının noter onaylı sureti ve tercümesi,
•Lisans diplomasının noter onaylı sureti, diploma yurtdışında alınmış ise aynı zamanda eşdeğerlik belgesinin noter onaylı sureti (Lisans Öğretiminin YÖK tarafından tanınması gereklidir),
•Doktora diplomasına esas teşkil eden transcript,
•Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezi,
•Nüfus cüzdanı örneği,

•Pasaport kayıtları,

Yukarıdaki belgelerle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent-Ankara adresine başvuranların dilekçeleri Yurtdışında Alınan Akademik Unvanların Denkliğini İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra Üniversitelerarası Kurul toplantısına sunulmaktadır.

Kaynak : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

NOT: TC Kanunları ve YÖK Yönetmeliklerine göre;

  • Uzaktan Eğitim veren kurumların denk sayılabilmesi için eğitimin 3/1 oranında yüz yüze alınması gereklidir.
  • Eğitim dilinin İngilizce olması gereklidir.
  • İlgili şartların sağlanması hususunda, Üniversitemiz herhangi bir garanti vermemektedir.
  • Üniversitemiz, sadece Doktora diplomasını öğrenciye teslim etmek ile mükelleftir.
  • Diplomanız özel sektörde, kariyer amaçlı olarak kullanılabilir.