Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Sevgili Öğrenci adayımız!

Sitemizden çıkış yapmak üzeresiniz! Dilerseniz ön başvurunuzu yapın, sizi hemen bilgilendirelim..
×

Sosyal Psikoloji Doktora

Psikoloji, insan davranışını, düşünce ve duygularını, bilimsel yöntemler kullanarak anlamaya, açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji insanı anlama bilimi olduğu kadar sanatıdır da. Bu nedenle Psikoloji eğitimi, güçlü kuramsal bilgi birikimi yanısıra, uygulamayı ve adına belki de çıraklık denebilecek bir eğitim ve olgunlaşma sürecini de içerir. Psikoloji doktora mezunlarına bölümüne göre psikoloji doktora mezunu ünvanı verilir.

İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler, İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar, İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar, Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır, Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

PROGRAMIN AMACI

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programının başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenciye Doctor of Letters diploması verilir ve “Doktor” ünvanı kazanır. Bu ünvanın evrensel literatürdeki karşılığı PhD (Doctor of Philosophy)'dir. Buradaki “Philosophy” ile, bildiğimiz modern Felsefe değil, eski Yunanca’daki karşılığı olan ‘Bilgelik sevgisi’ kastedilir. Doctor of Philosophy, pek çok üniversite tarafından belli alanlarda verilen ve mezuniyet sonrasında alınan akademik bir ünvandır. Bu ünvanın alınışı ülkeden ülkeye değiştiği gibi, okuldan okula hatta bazen süpervizörden süpervizöre de değişiklik gösterir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Psikoloji mezunu olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe, Aritmetik akıl yürütebilme, Mantıksal bağlantıları kurabilme, Soyut düşünebilme ve düşünceleri söz ve yazı ile ifade edebilme yeteneğine sahip, Başkalarının duygularını anlayabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, Tutarlı, sabırlı, hoşgörülü, İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

DERS GEÇME SİSTEMİ

Doktora öğrencisi derslere ait öğretim üyesinin verdiği ödevler ve gerekli sınavlar ile bitirme teziyle birlikte başarılı olduğu taktirde doktora diplomasına sahip olur. Verilen ödev ve tezler kurumun web adresinde yayınlanacaktır. Doktora eğitimi süresi 3 yıldır. İlk yıl ders aşaması tamamlanır, ikinci ve üçüncü yıl doktora tezi çalışması yapılmaktadır. Yapılacak olan tez çalışması ilk olarak Türkçe dilinde hazırlanır. Türkçe dilde hazırlanmış olan tez çalışması danışman onayından sonra, onaylandığı şekli ile İngilizce diline çevrilir. İnglizce tez teslimi zorunludur, bütün masrafları öğrenci tarafından karşılanır.

BÖLÜMDE OKUTULAN DERSLER

NOT: Ders programı, derslerin kredi bilgileri, kaynaklar,ödevler, çalışma bilgileri, okuma listeleri vb. işlemler E-Öğrenme portalı üzerinden yürütülmektedir.

 • Lisans Programları

  Üniversitemiz lisans programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Master Programlarımız

  Üniversitemiz master programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Doktora Programlarımız

  Üniversitemiz doktora programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Sertifika Programları

  Üniversitemiz sertifika programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster

409

Mezun Öğrenci (TR)


2216

Kayıtlı Öğrenci (TR)


158105

Mezun (Genel)

Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Çağrı Merkezi

(0312) 911 3325