Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Sevgili Öğrenci adayımız!

Sitemizden çıkış yapmak üzeresiniz! Dilerseniz ön başvurunuzu yapın, sizi hemen bilgilendirelim..
×

Uluslararası Hukuk Lisans

Uluslararası hukuk bugün maddi getirisi en yüksek olan branştır. İyi birkaç yabancı dil ve sağlam hukuk bilgisi başarıyı getirmektedir. Ancak davayı açmak, yürütmek çok masraflı olduğu için şirketler uyuşmazlıkları anlaşarak uluslararası hukukçulara çözdürme yoluna gidiyorlar. Mezunlarımız uluslararası hukukçu sıfatıyla şirketlerde danışman bilirkişi sıfatıyla çalışabilmektedirler.

 1. Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " -Pascal
 2. Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." - Sokrates
 3. Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulsal egemenliktir. –Atatürk
 4. Medeniyetin ilk şartı adalettir. -Freud

Programın Amaç ve Kapsamı

Uluslararası Hukuk lisans programı, uluslararası hukukun temellerinden başlayarak, hukuk kavramı üzerine öğrencilerin bilgi ve deneyim kazanmasını hedeflemektedir. Bu bölümde, hukuk temel kavramları ve ulusal hukuk bilgileri ile başlanıp, uluslararası hukuk ile ilgili kapsamlı ve güncel bilgiler okutulmaktadır. Milletler arası hukuk, hukuki konularda milleterarası davalarda ve hukuk süreçlerinde öğencinin mezun olduğunda ne şekilde davranacağı bilgileri işlenerek öğrenciye verilmetedir. Günümüzde ulusal hukuk kavramının özellikle Türkiye gibi ülkelerde girdiği zor süreçte uluslararası hukukun işleyişi ve milleter arası dava ve prosüdürler için en uygun ve mülletler arası hukuka geçiş süreci bu bölümde okutulmaktadır. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen,
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu,
Hukuk ve mantık kavramlarını öabuk birleştirebilen,
Uluslararası hukuk akademik gelişmelerini takip edebilecek kabiliyet ve donanmda

Mezunlar

Uluslararası Hukuk programı öğrencileri, tüm dünya hukuku açısından ileri seviyede bilgiyle donanmış olarak mezun olduklarında iş ve akademik hayatın saygın üyeleri arasına katılmalarını sağlayacaktır. Program mezunları özellikle bakanlıklar, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır. Uluslararası hukuk mezunları, hukuk müşaviri olarak görev almaktadırlar.

Öğrenim Süresi

Uluslararası Hukuk programında öğrenim süresi 4 yıldır.

BÖLÜMDE OKUTULAN DERSLER

NOT: Ders programı, derslerin kredi bilgileri, kaynaklar,ödevler, çalışma bilgileri, okuma listeleri vb. işlemler E-Öğrenme portalı üzerinden yürütülmektedir.

 • Lisans Programları

  Üniversitemiz lisans programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Master Programlarımız

  Üniversitemiz master programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Doktora Programlarımız

  Üniversitemiz doktora programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Sertifika Programları

  Üniversitemiz sertifika programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster

409

Mezun Öğrenci (TR)


2216

Kayıtlı Öğrenci (TR)


158105

Mezun (Genel)

Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Çağrı Merkezi

(0312) 911 3325