Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Sevgili Öğrenci adayımız!

Sitemizden çıkış yapmak üzeresiniz! Dilerseniz ön başvurunuzu yapın, sizi hemen bilgilendirelim..
×

Siyaset Bilimi Lisans

Siyaset Bilimi lisans programı, öğrencilerinin sürekli değişen dünyayı uluslararası bir persektiften siyasal, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kavramalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, makro düzeydeki iktidar ilişkilerinden iktidarın gündelik hayatın içindeki mikro yansımalarına kadar olan geniş bir yelpazeyi kapsar. Siyaset Bilimi, iki yakın disiplin olarak, siyasal ve yönetsel konuların eleştirel analizine odaklanmıştır. Siyaset Bilimi disiplini kaynaklar ve değerlerin siyasal bir sistemde dağıtıldığı ve tartışıldığı süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meşruiyet, sosyal sınıf, ulus gibi kavramların; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, uluslararası örgütler gibi oluşumların üzerinde durur.


Programın Amaç ve Kapsamı

Siyaset Bilimi lisans programı, öğrencilerinin sürekli değişen dünyayı uluslararası bir persektiften siyasal, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kavramalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, makro düzeydeki iktidar ilişkilerinden iktidarın gündelik hayatın içindeki mikro yansımalarına kadar olan geniş bir yelpazeyi kapsar. Siyaset Bilimi, iki yakın disiplin olarak, siyasal ve yönetsel konuların eleştirel analizine odaklanmıştır. Siyaset Bilimi disiplini kaynaklar ve değerlerin siyasal bir sistemde dağıtıldığı ve tartışıldığı süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meşruiyet, sosyal sınıf, ulus gibi kavramların; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, uluslararası örgütler gibi oluşumların üzerinde durur.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 • Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
 • Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen,
 • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
 • Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu,

Öğrenim Çıktıları

Siyaset Bilimi, öğrencilerini profesyonel kariyerlerine daha iyi hazırlamak için uygun profesyonel, teknik ve kişisel yetenekler kazandırmak onları iş hayatında donanım sahibi yapmak adına oldukça önemlidir. Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca kazandırmayı amaçladığımız temel yetenekler şunlardır:

 • Siyaset Bilimi  alanlarındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek,
 • Siyaset Bilimi alanlarındaki araştırmalardan edinilen verileri toplamak, yorumlamak ve değerlendirmek,
 • Bölgesel ve küresel konu/ sorunları tanımlamak ve kanıt ve araştırmaya dayanarak çözüm geliştirebilmek, 
 • Siyaset Bilimi’nden edinilen bilgi ve yetenekleri eleştirel olarak değerlendirebilmek, 
 • Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek, 
 • Siyaset Bilimine temel oluşturan diğer disiplinlerden (Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Sosyoloji, Felsefe, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere dair temel bilgi birikimine sahip olabilmek,
 • Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek,
 • Siyaset Bilimi alanlarında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; sorunlara dair görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü bir şekilde iletebilmek. 
 • Kolektif karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin siyasal ve toplumsal hayat üzerindeki yansımalarını anlayabilmek ve yorumlayabilmek,
 • En az bir yabancı dil kullanarak alandaki en son entellektüel tartışmalardan haberdar olabilmek ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla irtibat kurabilmek,
 • Yazılı ve sözlü dillerde kendini açık, etkin ve ikna edici bir şekilde ifade edebilmek,
 • Araştırma sonuçlarını toplama, yorumlama ve yayma süreçlerinde etik düşünme ve tavrına alışkanlık kazanabilme,
 • Program süresince edindiği bilgi ve yetenekleri hayat boyu öğrenme düsturuyla geliştirebilmek,
 • Disiplinlerarası takımlar halinde çalışabilmek.

Mezunlar

Siyaset Bilimi programı öğrencilerine analitik araçlar ve ileri seviyede bilgiyle donanmış olarak mezun olduklarında iş ve akademik hayatın saygın üyeleri arasına katılmalarını sağlayacaktır. Program mezunları özellikle bakanlıklar, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır.

Öğrenim Süresi

Siyaset Bilimi Bölümünde öğrenim süresi 4 yıldır.

BÖLÜMDE OKUTULAN DERSLER

NOT: Ders programı, derslerin kredi bilgileri, kaynaklar,ödevler, çalışma bilgileri, okuma listeleri vb. işlemler E-Öğrenme portalı üzerinden yürütülmektedir.

 • Lisans Programları

  Üniversitemiz lisans programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Master Programlarımız

  Üniversitemiz master programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Doktora Programlarımız

  Üniversitemiz doktora programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Sertifika Programları

  Üniversitemiz sertifika programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster

409

Mezun Öğrenci (TR)


2216

Kayıtlı Öğrenci (TR)


158105

Mezun (Genel)

Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Çağrı Merkezi

(0312) 911 3325