Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Sevgili Öğrenci adayımız!

Sitemizden çıkış yapmak üzeresiniz! Dilerseniz ön başvurunuzu yapın, sizi hemen bilgilendirelim..
×

Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans

Psikoloji, insan davranışını, düşünce ve duygularını, bilimsel yöntemler kullanarak anlamaya, açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji insanı anlama bilimi olduğu kadar sanatıdır da. Bu nedenle Psikoloji eğitimi, güçlü kuramsal bilgi birikimi yanısıra, uygulamayı ve adına belki de çıraklık denebilecek bir eğitim ve olgunlaşma sürecini de içerir. Psikoloji mezunlarına alanına göre psikoloji mezunu ünvanı verilir.

İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler, İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar, İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar, Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır, Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

PROGRAMIN AMACI

Sosyal Psikoloji programı, ruh sağlığı alanında, mesleki etik ilkeler temelinde, çağdaş bilimsel bilgi ve beceri düzeyi yüksek, uzman psikolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Geleceğin meslekleri arasında önemli bir konuma sahip olan psikologların çalışma alanları oldukça fazladır. Psikoloji alanında kendini geliştirmek ve daha iyi iş imkanları yaratmak isteyenlerin yüksek lisans eğitimi alarak uzmanlaşmaları yararlı olacaktır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Sosyal Psikoloji programı, ruh sağlığı alanında, mesleki etik ilkeler temelinde, çağdaş bilimsel bilgi ve beceri düzeyi yüksek, uzman psikolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçla, yüksek lisans programından uzmanlık derecelerini alan kişilerin aşağıdaki özelliklere sahip olmaları hedeflenmektedir:
1. Psikoloji alanında yapılan araştırmalara ulaşma, faydalanma ve eleştirebilme becerisi kazanma.
2. Ruh sağlığı alanında davranışsal ve duygusal sorunları tanılama, ayırıcı tanı koyma, psikolojik değerlendirme ve rapor yazabilme.
3.Psikoterapi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanma; süpervizyon altında psikoterapötik müdahale yapabilme.
4.Toplumsal ruh sağlığı alanında mesleki rolünün ve etik ilkelerinin çerçevesinde gerekli hizmetleri üretebilme.
5. Psikiyatri alanındaki birimlerde işbirliği içinde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve uygulama becerilerini kazanma.
6. Mesleki ve kişisel olarak güçlü ve zayıf yönlerini fark edebilme ve ihtiyaçları doğrultusunda kendini geliştirme için gereken çabaları gösterme.

BÖLÜMDE OKUTULAN DERSLER

NOT: Ders programı, derslerin kredi bilgileri, kaynaklar,ödevler, çalışma bilgileri, okuma listeleri vb. işlemler E-Öğrenme portalı üzerinden yürütülmektedir.

 • Lisans Programları

  Üniversitemiz lisans programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Master Programlarımız

  Üniversitemiz master programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Doktora Programlarımız

  Üniversitemiz doktora programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster
 • Sertifika Programları

  Üniversitemiz sertifika programları, kendinize iyi bir gelecek hazırlamanız için gerekli tüm imkanları ile destek olmakta!..

  tümünü göster

409

Mezun Öğrenci (TR)


2216

Kayıtlı Öğrenci (TR)


158105

Mezun (Genel)

Uzaktan eğitim ile yüksek öğreniminizi tamamlayabilir, diploma sahibi olabilirsiniz!

Çağrı Merkezi

(0312) 911 3325