Sağlık Hukuku Doktora

Uluslararası Hukuk Bölümü

Sağlık Hukuku Doktora

Türkiye’de bir hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye’de daha iyi şartlarda iş bulmak istiyorsanız, bu programa katılmak sizi amacınıza ulaştıracaktır. Sağlık Hukuku Doktora programında tez dahil, ortalama üç yıl süren LLM programlarının ders kısmı Eylül – Haziran ayları arasında işlenmektedir. Nisan ayından itibaren öğrencilerimiz ortalama 15 bin kelime uzunluğunda olan tezlerini yazma dönemine geçmektedir..

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma , bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora programının başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenci Doktora Diploması ve “Doktor” ünvanı kazanır.  Bu ünvanın evrensel literatürdeki karşılığı PhD (Doctor of Philosophy)'dir.

HUKUK DOKTORA DERS GEÇME SİSTEMİ

Doktora örgencisi herhangi bir test sınavına yada sözlü bir sınava girmeden derslerin öğretim üyesinin verdiği ödevler ve bitirme teziyle birlikte başarılı olduğu taktirde "Sağlık Hukuku Doktora" diplomasına sahip olur. Verilen ödev ve tezler kurumun web adresinde yayınlanacaktır.

Doktora eğitimi süresi 3 yıldır. İlk yıl zorunlu olan kredi tamamlanır, ikinci ve üçüncü yıl tez çalışması yapılır.

  • Güz DÖNEMİ 
  • Bahar DÖNEMİ
  • Tez DÖNEMİ  
  • Öğrencinin talebi doğrultusunda, öğrenciye 1 yıla kadar tez uzatma süresi verilebilir.

SAĞLIK HUKUKU DOKTORA (Tezli)

GÜZ DÖNEMİ

STATÜ
DERS ADI
KREDİSİ
Zorunlu
Sağlık Ekonomisi
4
Zorunlu Sağlık Mevzuatı 4
Zorunlu Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 4
Zorunlu Uluslararası Sağlık Hukuku  4
Zorunlu Tıp Hukuku 4

BAHAR DÖNEMİ

STATÜ
DERS ADI
KREDİSİ
Zorunlu Teori ve Uygulama'da Hasta ve Hekim Hukuku 4
Zorunlu Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu 4
Zorunlu Tıbbi Yöntemlerin Hukuka Uygunluğu 4
Zorunlu Hekimin Hukuki Sorumluluğu 4
Zorunlu Sağlık Hukuku 4

Zorunlu Tez Çalışması
Zorunlu uzmanlık alan dersi: 0 kredi

Seçmeli Dersler

Kariyerini geliştirmeyi amaçlayan öğrencilerimiz için hazırlanmış olan DOKTORA programıdır. Tez tamamlandıktan sonra Ankara'daki büromuzda savunulup, olumlu görüş verildikten sonra öğrencimiz mezun olacaktır.

NOT: Ders programı, derslerin kredi bilgileri, kaynaklar,ödevler, çalışma bilgileri, okuma listeleri vb. işlemler E-Öğrenme portalı üzerinden yürütülmektedir.